16 marca 2015

Certyfikowany Producent Konstrukcji Stalowych

news-image

Pełna odpowiedzialność – Jako Certyfikowany Producent Konstrukcji Stalowych, zgodnie z normą PN-EN 1090-1 wprowadzamy na rynek wyrób budowlany pod własną nazwą i znakiem firmowym, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Na konstrukcję stalową wystawiamy Deklarację Właściwości Użytkowych i znak CE. Jesteśmy Producentem, który jednocześnie projektuje i nadzoruje procesy wytwarzania oraz montażu konstrukcji co sprawia, że w pełni ponosimy odpowiedzialność za finalny produkt.

 

Zintensyfikowanie kontroli nad produktem

Zgodnie z wymaganiami Certyfikatu Producenta Konstrukcji Stalowych (wydanego przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD) posiadamy Dział Zakładowej Kontroli Produkcji, który sprawuje niezależny od Wytwórcy konstrukcji nadzór nad procesem produkcji i jakością wyrobu. Dla Inwestora to gwarancja najwyższej jakości konstrukcji, ponieważ wewnętrzny nadzór Wytwórni wraz dodatkowym nadzorem Producenta powoduje, że wyrób poddany jest podwójnej kontroli.

 

Wykwalifikowana kadra nadzoru i kontroli jakości

Dysponujemy wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie projektowania, nadzoru produkcji i montażu konstrukcji stalowych.
Nadzór spawalniczy zgodnie z PN-EN ISO 14731 – uprawnienia wydane przez IS i UDT
Inspektor spawalniczy – międzynarodowe uprawnienia IWI wydane przez IWF
Kontrola jakości w zakresie badań nieniszczących – uprawnienia wydane przez IS
Nadzór prac antykorozyjnych – uprawnienia wydane przez IBDiM oraz TUV
Projektanci konstrukcji stalowych
Nadzór inżynierski Budowy
Nasi specjaliści dzięki współpracy i komunikacji w ramach jednej organizacji są w stanie w sposób szybki i skuteczny rozwiązywać wszystkie potencjalnie pojawiające się problemy na każdym etapie realizacji projektu.

 

Dbamy o Rozwój i Innowacje, gwarantując produkt i usługi na najwyższym poziomie

Posiadamy Dział Innowacji i Rozwoju, który w połączeniu z Działem Zakładowej Kontroli Produkcji stanowi Komórkę Badań i Rozwoju w Atlas Ward Polska. Dzięki temu z sukcesem wprowadzamy w życie pomysły usprawniające proces projektowy, produkcyjny i montażowy, zapewniając Klientowi produkt o najwyższej jakości, niezawodności i bezpieczeństwie użytkowania. Jednocześnie wiedza oraz doświadczenie gwarantują zaproponowanie i zrealizowanie rozwiązań nieszablonowych, w pełni odzwierciedlających potrzeby i oczekiwania naszego Klienta.
Współpraca w/w działów zapewnia, że stosowane rozwiązania są optymalne, a ich wybór poprzedzony wnikliwą analizą obejmującą wpływ na każdym etapie realizacji procesu realizacji projektu i użytkowania obiektu. Stosowane przez nas rozwiązania w wielu przypadkach wyprzedają i przewyższają powszechnie przyjęte wymagania i normy.
Przykładem mogą być stosowane przez Atlas Ward systemy malarskie wprowadzone na podstawie zewnętrznych badań, które potwierdzają ich przydatność antykorozyjną. Dysponujemy również innowacyjnym systemem monitoringu ugięć elementów konstrukcji dachowej, który daje Klientowi pełen komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zobacz więcej: zakładka Innowacje – Systemy Bezpieczeństwa.

Możemy również świadczyć dla Klientów zewnętrzne usługi związane z odbiorami konstrukcji na budowie i wytwórni.

Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych

btn-arrow-left Powrót