Aktualnie poszukujemy:

Inżynier ds. Przygotowania Ofert

Miejscowość: Wrocław

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • analiza dokumentacji projektowej
 • sporządzanie ofert techniczno-handlowych w zakresie wielobranżowym
 • sporządzanie zapytań ofertowych
 • weryfikacja poprawności ofert składanych przez podwykonawców
 • szacowanie ryzyka

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego, technicznego: preferowane kierunki związane z inżynierią, budownictwem, w szczególności w zakresie konstrukcji żelbetowych, robotach ziemnych i zewnętrznych, a także w zakresie wykończenia wewnętrznego
 • dobrej znajomości norm konstrukcyjnych
 • zaangażowania
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz programów typu AutoCAD
 • doświadczenia w pracy na stanowisku asystenta projektanta, projektanta konstrukcji żelbetowych lub inżyniera budowy
 • umiejętności pracy w zespole
 • dokładności, samodzielności, sumienności, dobrej organizacji pracy
 • poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • komunikatywności
 • umiejętności pracy pod presją czasu

W zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznej i szybko rozwijającej się firmie
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • stałe wynagrodzenie, atrakcyjny pakiet socjalny (benefity)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę w pracy

Kierownik Budowy

Miejscowość: Wrocław

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie Kierownika Budowy
 • Kierowanie robotami budowlanymi
 • Nadzór i koordynacja prac bezpośrednio na miejscu budowy
 • Zarządzanie zespołem pracowników na miejscu budowy
 • Realizowanie budowy zgodnie z projektem, harmonogramem i ustalonym budżetem
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Współpraca z Biurem Projektowym
 • Zapewnienie bezpieczeństwa robót oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Współdziałanie z Kierownikiem Projektu oraz raportowanie stanu zaawansowania prac

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego – mgr inż. budownictwa
 • Doświadczenia w kierowaniu robotami min. 3 lata (preferowane doświadczenie w budownictwie przemysłowym bądź handlowo-usługowym)
 • Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Zaangażowania w pracę
 • Chęci dalszego rozwoju
 • Efektywności, dociekliwości i konsekwencji w analizie i rozwiązywaniu problemów
 • Odpowiedzialności, sumienności i dokładności w wykonywaniu codziennych obowiązków
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych i interpersonalnych - komunikacyjnych
 • Bardzo dobrej znajomości programu Ms Excel

W zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznej firmie o mocnej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity (medicover, multisport)
 • Premie: premia po zakończeniu każdego kontraktu wg systemu premiowego; dodatki: rozliczenia delegacji
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego - oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami w branży
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Kierownik Kontraktu

Miejscowość: Wrocław

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Całościowy nadzór nad realizacją kontraktu - w obszarze obiektów kubaturowych
 • Planowanie projektu: tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji
 • Koordynacja prac projektowych wykonywanych zasobami Spółki oraz firmami zewnętrznymi, szczególnie na etapie uzgodnień, doszczegółowień danych lub zmianach
 • Planowanie doboru dostawców materiałów i usług mające na celu osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości kontraktu
 • Stały nadzór nad czasem i kosztami realizowanego kontraktu
 • Negocjowanie i tworzenie umów z podwykonawcami oraz kontrola przestrzegania ich zapisów wraz z rozliczaniem dostawców towarów i usług
 • Poszukiwanie najkorzystniejszych ofert na rynku w zakresie dostaw materiałów i usług
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę pracami budowlanymi, kontrola techniczna, organizacyjna i finansowa budów
 • Raportowanie o stanie prac nad poszczególnymi projektami
 • Reprezentowanie Spółki przed Zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi podczas  realizacji całego kontraktu
 • Pełnienie nadzoru nad pracami Kierownika Montażu - ich koordynacja oraz kontrola.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego, technicznego – mgr inż. budownictwa
 • Min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku Kierownika Kontraktu (preferowane doświadczenie w budownictwie przemysłowym)
 • Zaangażowania w pracę  
 • Niezbędnych uprawnień budowlanych
 • Doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym
 • Umiejętności samodzielnego planowania i nadzorowania prac podczas realizacji kontraktu
 • Umiejętności doskonałego zarządzania czasem
 • Chęci dalszego rozwoju
 • Umiejętności rozwiązywania problemów, odporności na stres, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Efektywności, dociekliwości i konsekwencji w analizie i rozwiązywaniu problemów
 • Odpowiedzialności, sumienności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, interpersonalnych - komunikacyjnych
 • Bardzo dobrej znajomości programu Ms Excel

W zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznej firmie o mocnej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity (medicover, multisport)
 • Premie: premia po zakończeniu każdego kontraktu wg systemu premiowego; dodatki: rozliczenia delegacji
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego - oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami w branży
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kariera@atlasward.pl
w temacie prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze oczekiwania – DOŁĄCZ DO NAS:)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.