Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

W ciągu 18-letniej działalności zrealizowaliśmy

ponad 400 obiektów

o łącznej

powierzchni

~2 000 000 m

2

.

Od wielu lat jesteśmy mocno związani z budownictwem wielkogabarytowym,

przemysłowym. Mamy bogate doświadczenie w realizacji zakładów produkcyjnych,

centrów magazynowych, logistycznych, obiektów produkcyjno-magazynowych

wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu.

W ramach budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej realizujemy

centra handlowe, obiekty usługowo-handlowe, centra serwisowe, salony

samochodowe, zajezdnie autobusowe, tramwajowe, obiekty rekreacyjno-

-sportowe, budynki biurowe z infrastrukturą.

Swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami wspieramy również sektor ekologiczny

– w naszym portfolio mamy zakłady ekologiczne, związane z segregacją i utylizacją

odpadów, w tym: sortownie, kompostownie, spalarnie.

2 /

o firmie