Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją prac na budowie w zakresie instalacji sanitarnych, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy;
 • przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót;
 • wsparcie w wyborze podwykonawców;
 • powadzenie uzgodnień z inwestorem, podwykonawcami i dostawcami;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej
 • przygotowywanie zamówień na materiały, sprzęt i usługi niezbędne do realizacji prac na budowie;
 • nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek Inżynieria Środowiska,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na budowie;
 • doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych w szczególności hal jako GW;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej /powykonawczej;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • prawo jazdy kat. B
 • dodatkowo:
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz planowania działań,
 • samodzielność, odpowiedzialność oraz skrupulatność w realizacji powierzonych zadań, a także umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • Rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy;
 • Udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży;
 • Szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej