Lokalizacja: Wrocław

Twój zakres obowiązków:

 • bezpośredni nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót (budowlanych) zgodnie z wymaganiami kontraktu, harmonogramem, budżetem oraz dokumentacją techniczną,
 • pełnienie obowiązków Kierownika Robót/Kierownika Budowy przewidzianych Prawem Budowlanym,
 • koordynacja prac realizowanych przez firmy podwykonawcze, koordynacja międzybranżowa oraz bieżąca aktualizacja harmonogramu budowy,
 • bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami / podwykonawcami,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu oraz raportowanie stanu zaawansowania prac,
 • dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, porządku oraz przepisów BHP/PPOŻ na terenie budowy.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,a w szczególności na obiektach kubaturowych, przemysłowych, halowych po stronie GW
 • otwartość na wyjazdy służbowe – delegacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, dokładność oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań

To oferujemy:

 • rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy
 • udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży
 • stałe wynagrodzenie wraz z pakietem benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej