Twój zakres obowiązków:

 • Bezpośredni nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót (budowlanych) zgodnie z wymaganiami kontraktu, harmonogramem, budżetem oraz dokumentacją techniczną;
 • Pełnienie obowiązków Kierownika Robót/Kierownika Budowy przewidzianych Prawem Budowlanym;
 • Koordynacja prac realizowanych przez firmy podwykonawcze, koordynacja międzybranżowa oraz bieżąca aktualizacja harmonogramu budowy;
 • Bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami/podwykonawcami
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu oraz raportowanie stanu zaawansowania prac;
 • Dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, porządku oraz przepisów BHP/PPOŻ na terenie budowy.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane;
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, a w szczególności na obiektach kubaturowych, przemysłowych, halowych po stronie GW;
 • Otwartość na wyjazdy służbowe – delegacji;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, dokładność oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy;
 • Udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży;
 • Szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej