Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych oraz wymiarowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji w środowisku 3D;
 • Samodzielne projektowanie konstrukcji na etapie projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego oraz warsztatowego;
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych na etapie projektowania i realizacji;
 • Koordynowanie prowadzonych projektów w zakresie konstrukcji, zapewniające ukończenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem;
 • Analizy optymalizacyjne;
 • Ścisła współpraca z Zespołem Pozyskiwania Kontraktów ;
 • Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek budownictwo);
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej;
 • Biegła znajomość oprogramowania CAD; znajomość Tekla Structures
 • Znajomość programów: SCIA Engineer, Robot Structural Analysis, Dlubal Craneway, Idea Statica, REVIT;
 • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku projektant konstrukcji;
 • Doświadczenie w projektowaniu obiektów halowych/przemysłowych;
 • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych w tym sprężonych;
 • Doświadczenie w projektowaniu posadowienia przy złożonych warunkach gruntowych, szkodach górniczych (wzmacnianie podłoża gruntowego, posadowienia pośrednie);
 • Umiejętność logicznego myślenia;
 • Wyobraźnia przestrzenna;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane działania.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy;
 • Udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży;
 • Szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej