Lokalizacja: Wrocław

Do Twoich zadań należeć będzie:

1. Koordynacja wszelkich działań w obszarze obsługi gwarancyjnej w tym:

• przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych wad i usterek pod względem zasadności zgłoszenia i odpowiedzialności podwykonawczej;

• analiza techniczna zgłoszonych wad / usterek, konsultacje, pozyskiwanie opinii eksperckich dotyczących technologii prac przewidzianych do wykonania w celu eliminacji przyczyn zgłoszonego roszczenia oraz zastosowanie skutecznych rozwiązań;

• profesjonalny kontakt, prowadzenie rozmów oraz korespondencji z Klientem i Podwykonawcami w zakresie obsługi gwarancyjnej;

• kontrola jakości dokumentacji kontraktów przyjmowanych do gwarancji;

• koordynacja i nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z realizacją procesu obsługi gwarancyjnej;

• efektywna współpraca z Podwykonawcami, Zespołami Realizacji i Zespołem Prawnym oraz ze wszystkimi innymi osobami mogącymi usprawnić proces obsługi gwarancyjnej;

• weryfikacja i nadzór nad odbiorem wykonanych prac/usterek (dokumentacja formalna zgodna z umowami);

• archiwizacja dokumentacji;

• raportowanie do przełożonych.

2. Profesjonalne reprezentowanie Pracodawcy przed Klientami i innymi podmiotami, z którymi Spółka współpracuje w ramach swojej działalności.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • 1- roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i/lub doświadczenie zawodowe w nadzorze budowlanym na obiektach kubaturowych;
 • doświadczenie i wiedza z obszaru usterek i obsługi gwarancyjnej w branży budowlanej;
 • doświadczenie w zakresie obsługi Klienta;
 • umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność panowania nad trudnymi sytuacjami;
 • komunikatywność i otwartość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • wysoki poziom samodzielności oraz umiejętność organizowania czasu pracy;
 • sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • energia i dynamika działania.

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy
 • udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży,
 • szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej