Lokalizacja: Wrocław

Twój zakres obowiązków:

 1. Koordynacja wszelkich działań w obszarze obsługi gwarancyjnej, w tym:
 • przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych wad i usterek pod względem zasadności zgłoszenia i odpowiedzialności podwykonawczej;
 • analiza techniczna zgłoszonych wad / usterek, konsultacje, pozyskiwanie opinii eksperckich dotyczących technologii prac przewidzianych do wykonania w celu eliminacji przyczyn zgłoszonego roszczenia oraz zastosowanie skutecznych rozwiązań;
 • profesjonalny kontakt, prowadzenie rozmów oraz korespondencji z Klientem i Podwykonawcami w zakresie obsługi gwarancyjnej;
 • kontrola jakości dokumentacji kontraktów przyjmowanych do gwarancji;
 • koordynacja i nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z realizacją procesu obsługi gwarancyjnej;
 • efektywna współpraca z Podwykonawcami, Zespołami Realizacji i Zespołem Prawnym oraz ze wszystkimi innymi osobami mogącymi usprawnić proces obsługi gwarancyjnej;
 • weryfikacja i nadzór nad odbiorem wykonanych prac/usterek (dokumentacja formalna zgodna z umowami);
 • archiwizacja dokumentacji;
 • raportowanie do przełożonych.

2. Profesjonalne reprezentowanie Pracodawcy przed Klientami i innymi podmiotami, z którymi Spółka współpracuje w ramach swojej działalności.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe podobnym stanowisku i/lub doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Robót / Budowy/Kierownika Kontraktu na obiektach kubaturowych;
 • doświadczenie i wiedza z obszaru usterek i obsługi gwarancyjnej w branży budowlanej;
 • doświadczenie w zakresie obsługi Klienta;
 • umiejętności analitycznego weryfikowania dokumentów;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność panowania nad trudnymi sytuacjami;
 • komunikatywność i otwartość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • wysoki poziom samodzielności oraz umiejętność organizowania czasu pracy;
 • sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • energia i dynamika działania.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy;
 • Udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży;
 • Szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej