Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów, pism, regulaminów wewnętrznych, pełnomocnictw oraz innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Spółki;
 • Obsługa prawna kontraktów budowlanych oraz innych umów;
 • Udział w negocjacjach handlowych prowadzonych przez Spółkę;
 • Przygotowywanie pism oraz reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji;
 • Przygotowywanie i analiza prawna dokumentów oraz nadzór nad ich prawidłowym obiegiem;
 • Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu nowych projektów prawnych;
 • Nadzór i raportowanie dotyczące prowadzonych spraw na każdym etapie postępowania;
 • Obsługa prawna w przydzielonych sprawach;
 • Współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą prawną firm budowlanych – warunek konieczny;
 • Analityczny sposób myślenia i umiejętności formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy;
 • Komunikatywność i umiejętności interpersonalne;
 • Umiejętność organizacji czasu pracy własnej oraz efektywna współpraca w ramach zespołu jak i poza nim;
 • Dobra znajomość pakietu Office;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • Praktyczna znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, prawa Zamówień Publicznych – mile widziana.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy wśród pasjonatów tworzących wyjątkową atmosferę pracy;
 • Udział w ambitnych projektach przy wsparciu najlepszych ekspertów w branży;
 • Szeroki pakiet benefitów.

Dlaczego
warto?

Więcej

Proces
rekrutacji

Więcej

RODO

Więcej