BIM W ATLAS WARD

BIM W ATLAS WARD

Atlas Ward wykorzystuje potencjał metodyki BIM, osiągając wysoką wydajność, jakość i innowacyjność w realizowanych projektach. Nasze kontrakty są prowadzone z wykorzystaniem własnych standardów BIM, co pozwala optymalizować proces budowlany oraz sprostać oczekiwaniom inwestorów.

Dzięki zastosowaniu metodyki BIM:

1

automatyzujemy proste zlecenia

2

optymalizujemy procesy

3

standaryzujemy rozwiązania

4

koordynujemy międzybranżowo

5

utrzymujemy porządek w dokumentacji

6

minimalizujemy poprawki oszczędzając czas

KORZYŚCI DLA KLIENTA

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Posiadane doświadczenie w zakresie koordynacji BIM oraz znajomość efektywnego udostępniania informacji pozwala nam na minimalizowanie błędów oraz konfliktów między branżami już na wczesnym etapie procesu projektowego. Precyzyjne i szczegółowe modele 3D ułatwiają wizualizację i analizę, przyspieszając procesy decyzyjne. Skuteczna koordynacja projektu poprawia jakość oraz minimalizuje ryzyko związane z realizacją inwestycji. Dzięki sprawnemu procesowi koordynacyjnemu i wykorzystaniu metodyki BIM jesteśmy najszybszym zespołem budowlanym w Polsce.  

KOORDYNACJE

Koordynacje międzybranżowe BIM odgrywają kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu projektem. Dzięki współpracy różnych dziedzin i koordynacji modeli 3D, możliwe jest wykrycie potencjalnych konfliktów i problemów na etapie projektowania, co minimalizuje ryzyko błędów i oszczędza czas oraz koszty na etapie realizacji. Koordynacja międzybranżowa pozwala również na lepsze wykorzystanie potencjału technologii BIM i zapewnia efektywność całego procesu budowlanego.

KOORDYNACJE
SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK

  • LoD – Level of Detail – poziom szczegółowości modelowanej grafiki.
  • LOI – Level of Information – poziom szczegółowości informacji o obiekcie.
  • LOD – Level of Development – poziom szczegółowości modelu. 
  • BEP – BIM Execution Plan – plan wykonania BIM.
  • IFC – uniwersalny format wymiany danych BIM.