NAGRODY

6 x Diament Forbes

Diament Forbes – prestiżowa nagroda przyznawana dla najdynamiczniej rozwijających się firm, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

Znajdujemy się w TOP3 firm z przychodami powyżej 250 mln zł na Dolnym Śląsku.

228. miejsce na Liście 500. Dziennika „Rzeczpospolita”

Rzeczpospolita Lista 500 to ranking 500 największych polskich przedsiębiorstw klasyfikowanych według przychodów.

W 2023 r. Atlas Ward awansował aż o 131. miejsc r/r.

TOP największych firm budowlanych w Polsce wg. Deloitte

Raport „Polskie Spółki Budowlane 2023” dostarcza szczegółowej analizy polskiego sektora budowlanego, koncentrując się na wynikach finansowych największych polskich firm budowlanych za rok 2022.
Atlas Ward w 2022 osiągnęło największy wartościowy wzrost przychodów. 

Osobowość Branży 2023

Firma Budowlana Roku 2023

Top 10. generalnych wykonawców wg Builder

CERTYFIKATY

ISO 14001 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Naszą aktywność na rzecz zrównoważonego budownictwa i stosowanie proekologicznych rozwiązań potwierdza certyfikat ISO 14001, który przyznała nam Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

ISO 45001 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Polityka BHP w Atlas Ward Polska jest oparta na najnowszych międzynarodowych standardach. Na każdym etapie budowy działamy w zintegrowanym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, potwierdzonym certyfikatem ISO 45001.

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA BREEAM

Jako Jednostka Certyfikująca nowe inwestycje w systemie BREEAM wspieramy naszych partnerów w realizowaniu założeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. Obiekty podlegające certyfikacji to gwarancja zachowania doskonałych parametrów w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania i optymalizacji kosztów eksploatacji.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

Jesteśmy Certyfikowanym Producentem Konstrukcji Stalowych. Jakość naszej produkcji potwierdza Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 0045-CPR-1090-1.00506.TÜVNORD.2015.007. Na konstrukcje wystawiamy Deklarację Własności Użytkowych i znak CE.

STOWARZYSZENIA

BIM KLASTER

PROPTECH FOUNDATION

BUILDING SMART POLSKA

EXECUTIVE CLUB

POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO

CORPORATE CONNECTIONS POLSKA

POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

PRACODAWCY RP

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA POLSKA-AZJA

ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA - PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA