CEL STRATEGII ESG

Celem strategii ESG, na lata 2024-2027 „Optymalne budowanie” jest tworzenie zrównoważonych praktyk biznesowych zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. To ważny krok w budowaniu przyszłości firmy z myślą o aspektach społecznych 
i środowiskowych.

W 2023 r. wdrożyliśmy strategię ESG na lata 2024-2027, której główną ideą jest optymalne budowanie. Efektywność biznesowa, środowiskowa, zawsze z klientem na pierwszym planie to wyróżniki naszego podejścia do prowadzenia działalności. Realizując zadania kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju – tworzymy środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu, wdrażamy efektywne rozwiązania dla klientów, realizujemy inwestycje z myślą o ich późniejszym niezawodnym funkcjonowaniu.

Mariusz Górecki
Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Atlas Ward

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA ŚRODOWISKOWE

Redukcja śladu węglowego i ochrona bioróżnorodności

Jednym zobowiązań w strategii ESG „Optymalne budowanie” jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. Realizacja tego celu obejmuje konkretne działania m.in. redukcję śladu węglowego i ochronę bioróżnorodności.

ZOBOWIĄZANIA ŚRODOWISKOWE

FILARY OBSZARU
ŚRODOWISKOWEGO

Filar 1.
    Klimat i bioróżnorodność


cel 1.1.        Redukcja śladu węglowego własnej 
działalności i procesów budowy.

cel 1.2.        Ograniczenie śladu węglowego 
zrealizowanych inwestycji w ich cyklu życia (szacowana skala unikniętych emisji gazów cieplarnianych w skali roku jej funkcjonowania).

cel 1.3.        Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej w zakresie wpływu naszej działalności.


Filar 2.    Gospodarka obiegu zamkniętego i odpowiedzialne zarządzanie odpadamicel 2.1.       Odpowiedzialne zarządzanie gruntami (bilansem mas ziemnych) i ich ponowne wykorzystywanie.

cel 2.2.        Segregacja, recykling, rewitalizacja, utylizacja i ponowne wykorzystywanie odpadów.

ZOBOWIĄZANIA SPOŁECZNE

Angażująca kultura organizacyjna i bezpieczeństwo

W obszarze odpowiedzialności społecznej Atlas Ward dąży do stworzenia środowiska pracy, które wspiera rozwój kompetencji pracowników oraz zachęca do aktywnego i kreatywnego podejścia do życia zarówno w pracy, jak i poza nią. Dążymy do ciągłego doskonalenia warunków pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i podwykonawcom.

ZOBOWIĄZANIA SPOŁECZNE

FILARY OBSZARU
SPOŁECZNEGO

Filar 3.
   Angażująca kultura organizacyjna

cel 3.1.
      Budowa angażującej, włączającej kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi kompetencji pracowników.

cel 3.2.


    Wzmacnianie poczucia sprawczości i przedsiębiorczych postaw, wspólne doskonalenie organizacji, rozwijanie innowacji, zapewnianie nowoczesnych narzędzi oraz standardów pracy angażujących i rozwijających pracowników, zwiększających efektywność pracy.

cel 3.3.

     Promowanie aktywnego, kreatywnego, pełnego pasji trybu życia.

 

Filar 4.    Troska o bezpieczne miejsce pracy

cel 4.1.
       Promowanie odpowiedzialnych postaw 
oraz edukacja pracowników na temat świadomości BHP.

cel 4.2.       Poprawa bezpieczeństwa pracy 
pracowników oraz podwykonawców 
na budowach.

ŁAD KORPORACYJNY

Etyka i jakość w centrum działalności

Atlas Ward zobowiązuje się do utrzymania wysokich standardów zarządzania, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu i zaufania ze strony pracowników oraz partnerów biznesowych.

ŁAD KORPORACYJNY

FILARY OBSZARU
KORPORACYJNEGO

Filar 5.
   Standardy działalności biznesowej

cel 5.1.
      Odpowiedzialne podejście do kwestii 
zarządzania ryzykiem.

cel 5.2.


    Zachowanie wysokich standardów 
etycznych i zgodności z wymaganiami 
prawa oraz wewnętrznymi regulacjami („compliance”).

cel 5.3.

     Zapewnienie bezpieczeństwa informacji 
poprzez wysoki poziom zabezpieczeń (cyberbezpieczeństwo).

 

Filar 6.    Zarządzanie przez jakość

cel 6.1.
      Poprawa jakości dostarczanych 
usług dla Klientów.

cel 6.2.      Optymalizacja i doskonalenie 
wewnętrznych procesów.