MARIUSZ GÓRECKI

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny Atlas Ward Polska

MARIUSZ GÓRECKI
WOJCIECH KARWAN

WOJCIECH KARWAN

WICEPrezes Zarządu

Z-CA DYREKTORA GeneralnEGO Atlas Ward Polska

RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI

CZŁONEK Zarządu

Dyrektor TECHNICZNY Atlas Ward Polska

RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI
ARKADIUSZ GRYCZ

ARKADIUSZ GRYCZ

CZŁONEK Zarządu

DYREKTOR SPRZEDAŻY Atlas Ward Polska