Jeśli studiujesz budownictwo, architekturę lub kierunki pokrewne i szukasz miejsca, w którym rozpoczniesz pasjonującą ścieżkę zawodową – dołącz do Najszybszego Teamu Budowlanego w Polsce!

Kogo szukamy?

 • Studentów każdego roku wyższych uczelni technicznych i ekonomicznych. Preferujemy studentów z kierunków: budownictwo, architektura, mechanika, elektryka, elektrotechnika, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria środowiska (klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne, energetyka) i pokrewnych, a także: zarządzanie, finanse, księgowość.
 • Osób ambitnych, otwartych na nowe doświadczenia, chętnych do nauki, pełnych energii.

Oferujemy

 • Płatne praktyki dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań i możliwości.
 • Udział w realizacji największych inwestycji budowlanych w Polsce.
 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami w zakresie budownictwa, projektowania i instalacji.
 • Możliwość odbycia praktyk studenckich wymaganych przez uczelnię.
 • Poznanie specyfiki pracy u lidera generalnego wykonawstwa w Polsce.
Dołącz do najszybszego teamu budowlanego w Polsce!

Jak aplikować?

1

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Załącz swoje CV i opisz w kilku zdaniach, dlaczego chcesz rozpocząć praktyki w Atlas Ward Polska.

2

Zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszeniami. Na spotkanie zapraszamy wybranych kandydatów. To okazja, aby porozmawiać o oczekiwaniach, możliwościach i pomyśle na Twój rozwój w czasie praktyk w Atlas Ward Polska.

3

Po pomyślnym zakończeniu rekrutacji, zapraszamy do rozpoczęcia praktyk.

Program Ambasador

Program Ambasador

Program przeznaczony jest dla Studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej po drugim semestrze studiów inżynierskich i od pierwszego semestru studiów magisterskich.

Kogo szukamy:

 • Osób aktywnie działających w organizacjach studenckich lub pozarządowych.
 • Osób, które wykazują się działalnością na rzecz społeczności akademickiej oraz lokalnej.
 • Osób sprawnie poruszających się w mediach społecznościowych.
 • Osób, odznaczających się dobrą organizacją czasu pracy i kreatywnym myśleniem.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w łącznej wysokości 5 000 zł netto
 • Networking – budowanie sieci kontaktów biznesowych.
 • Możliwość odbycia praktyk w Atlas Ward Polska.
 • Możliwość kontynuowania współpracy z firmą Atlas Ward Polska po zakończeniu Programu.
 • Możliwość bliższego poznania firmy Atlas Ward Polska i jej pracowników.
 • Możliwość wizytacji wybranych realizacji Atlas Ward Polska.
 • Certyfikat i referencje.
 • Unikalne doświadczenie i wiedza wyniesione z realizacji samodzielnych zadań.
 • Realny wpływ na działania promocyjne firmy.
 • Paczka powitalna zawierająca materiały promocyjne i gadżety Atlas Ward Polska.

Jak aplikować?

 1. Wyślij swoje CV na adres ambasador@atlasward.pl i opisz w kilku zdaniach dlaczego chcesz zostać Ambasadorem Atlas Ward Polska. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r.
 2. Zapoznamy się ze wszystkimi zgłoszeniami. Na spotkanie zaprosimy wybranych kandydatów i porozmawiamy o oczekiwaniach i możliwościach oraz Twoim pomyśle na promowanie Atlas Ward Polska wśród studentów.
 3. Po pomyślnym zakończeniu rekrutacji zostaniesz Ambasadorem Atlas Ward Polska

 

Szczegóły dotyczące programu zawarte są w regulaminie.

Materiały do pobrania

Stypendium

Stypendium

Atlas Ward Polska oferuje stypendium dla Studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, którzy:

 • ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia II stopnia,
 • w trakcie dotychczasowego kształcenia na Politechnice Wrocławskiej uzyskali wysoką średnią ocen za okres cały studiów I stopnia – co najmniej 4.0,
 • otrzymali ocenę z pracy dyplomowej inżynierskiej co najmniej 4.5,
 • w pracy dyplomowej inżynierskiej poruszali problematykę rozwiązań ekologicznych w budownictwie, takich jak odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, redukcja odpadów i zanieczyszczeń, zielona architektura itp.,
 • spełnili dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • posiadają osiągnięcia naukowe, tj.: publikacje naukowe, wystąpienia na studenckich konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach naukowych realizowanych przez Uczelnię,
  • wykazali się działalnością na rzecz społeczności akademickiej lub lokalnej, tj.: członkostwem w przedstawicielskich organach samorządu studenckiego, udziałem w organizacji przedsięwzięć inicjowanych przez samorząd oraz koła naukowe PWr, wolontariat, udział w projektach regionalnych, praca w poradniach studenckich,
 • studiują na jednym z kierunków: Teoria Konstrukcji (TKO) lub Inżynieria Budowlana i Modelowanie (BIM) (kryterium nieobowiązkowe, ale dodatkowo punktowane);
 • nie podlegają wykluczeniu z Konkursu zgodnie z Regulaminem

Jak zdobyć stypendium?

Na adres mailowy stypendium@atlasward.pl, prześlij zgłoszenie obejmujące wypełnioną Kartę Osiągnięć Studenta, do której należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wymaganej średniej, jak i osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz społeczności akademickiej (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.).

Zgłoszenie prześlij w terminie do 15 października 2023 r.

Szczegóły dotyczące Stypendium zawarte są w regulaminie.