7R City Flex Wrocław Airport

Obiekt magazynowy wysokiego składowania