Bilfinger

ZAKŁAD WIELKOGABARYTOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH
HALA GŁÓWNA PRODUKCYJNA

Powierzchnia: 22 112 m²
Szerokość: 93,52 m
Długość: 236,44 m

HALA MALARNIA

Powierzchnia: 4 573 m²
Szerokość: 31,94 m – hala | 6,69 m – przybudówka
Długość: 119,34 m – hala | 113,80 m – przybudówka

Inwestycja w liczbach

21 000 m³ betonu
6 000 ton stali
4 773 sztuk pali prefabrykowanych o łącznej długości 82 750 m²
42 m wysokości

“Imponująca budowa na skalę europejską. Największa hala przemysłowa w Polsce”

Nowoczesne Hale | 6/2014

KONSTRUKCJA STALOWA REALIZACJA ROKU 2016
WYRÓŻNIENIE POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH