Kompostownia
w Ścinawce Dolnej

Budynek kompostowni na terenie oczyszczalni ścieków