Panattoni Park Szczecin IV

Obiekt produkcyjno-magazynowy