TENZI

OBIEKT PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM