INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 41 we Wrocławiu (53-033).
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, sporządzania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe będą przechowywane do realizacji wyżej wymienionych celów przez okres szczęściu miesięcy.
 4. Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania lub usunięcia, z uwzględnieniem celu przetwarzania danych, wskazanego w pkt. 2.
 5. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody poprzez:
  1. wysłanie listu poleconego na adres Administratora danych wskazanego w pkt. 1 z dopiskiem „do Pełnomocnika Danych Osobowych”
  2. za pomocą e-maila do Pełnomocnika Danych Osobowych wskazanego w pkt. 9.
 6. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. W toku przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Powołaliśmy Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@atlasward.pl Pełnomocnik nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumienie RODO.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 71 360 53 50