Atlas Ward– lider generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych i logistycznych – intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i publikuje strategię ESG na lata 2024-2027. Wśród głównych celów firmy jest m.in. redukcja śladu węglowego i ochrona bioróżnorodności, angażująca kultura pracy i bezpieczeństwo oraz etyka i jakość w centrum działania.

Strategia ESG Atlas Ward na lata 2024-2027 oparta jest na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym (od ESG – ang. environmental, social, and governance). Każdy z nich został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania m.in. w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju określone w Agendzie 2030 ONZ.

Troska o środowisko to przede wszystkim redukcja śladu węglowego działalności firmy, nie tylko związana z budową obiektów dla inwestorów, ale też z funkcjonowaniem powstających budynków. Firma chce także chronić ekosystemy, zachowując ich bioróżnorodność w zakresie, w jakim wywiera na nie wpływ. Nie uda się to bez odpowiedzialnego zarządzania gruntami, włączając w to recykling glebowy, a także procesów dotyczących ponownego wykorzystania odpadów. Do końca 2026 roku ma też powstać szczegółowy plan dekarbonizacji.

W 2023 r. wdrożyliśmy strategię ESG na lata 2024-2027, której główną ideą jest optymalne budowanie. Efektywność biznesowa, środowiskowa, zawsze z klientem na pierwszym planie to wyróżniki naszego podejścia do prowadzenia działalności. Realizując zadania kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju – tworzymy środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu, wdrażamy efektywne rozwiązania dla klientów, realizujemy inwestycje z myślą o ich późniejszym niezawodnym funkcjonowaniu. – mówi Mariusz Górecki, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Atlas Ward.

Atlas Ward już teraz jest firmą odpowiedzialną społecznie. Wdrażana strategia wytycza jednak nowe cele w tym zakresie. Należy do niej m.in. budowa angażującej kultury organizacyjnej, sprzyjającej rozwojowi kompetencji pracowników, a także stwarzanie pracownikom warunków do zwiększenia przedsiębiorczych postaw. Atlas Ward nie zamierza również rezygnować z działających do tej pory z powodzeniem programów promujących aktywny, kreatywny tryb życia z przestrzenią na realizację pasji pozazawodowych.

Niebagatelną rolę funkcjonowaniu firmy stanowi bezpieczeństwo pracowników, a co za tym idzie działania z obszaru BHP. Jednym z celów zawartych w strategii “Optymalne budowanie” jest dalsza edukacja pracowników w tym zakresie.

Trzeci obszar strategii, dotyczący zarządzania, obejmuje m.in. szkolenia z zakresu etyki i cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników. Atlas Ward  planuje cyklicznie monitorować i informować o postępie realizacji celów zawartych w strategii ESG – “Optymalne Budowanie”.

Najnowsze realizacje

Obiekt logistyczno-magazynowy z biurowcami P3 Katowice

więcej

Centrum logistyczne 7R Bydgoszcz

więcej

Największy kompleks logistyczno-przemysłowy Panattoni na Dolnym Śląsku Panattoni Wrocław Campus 39

więcej

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 71 360 53 50